Студенту

На Факультеті машинобудування та транспорту існують студентські організації, що представляють їх інтереси, організують їх дозвілля, науковий пошук, захист громадських інтересів.

Студентське Самоврядування

Профком студентів

Наукове товариство студентів та аспірантів

Наші партнери

University of West Bohemia, The Faculty of Mechanical Engineering

Миколаївський національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

Херсонський національний технічний університет

Барський коледж транспорту та будівництва

Вінницький транспортний коледж

Бердичівський коледж промисловості, економіки та права

Калинівський технологічний коледж