Освітні програми

Спеціальності та освітні програми, за якими навчаються студенти ФМТ освітніх ступенів “бакалавр”, “магістр” та “Ph.D”

До уваги учасників освітнього процесу представлені спеціальності та відповідні освітньо-професійні програми (далі “освітні програми”), за якими здійснюється підготовка студентів освітніх ступенів “бакалавр”, “магістр” та “Ph.D.”.
Для абітурієнтів – це можливість ознайомитсь із змістом майбутньої професії на етапі вибору спеціальності під час вступу.
Для студентів – це путівник обраної ними спеціальності, який не тільки вказуватиме їх освітньо-професійний шлях протягом навчання, але і засіб до удосконалення освітньої програми, що може здійснюватися через написання відгуку з рекомендаціями.
Для викладачів – академічної спільности – це помічник у складанні робочих програм навчальних дисциплін. При цьому, можливість написання відгуку та рекомендацій для освітньої програми, дозволяє поділитися новим поглядом на зміст освітьної програми, на основі цікавих позитивних практик з досвіду роботи викладачів.
Для роботодавців – це інструмент формування найбільш актуального на ринку прація фахівця, з набором знань та умінь, які не тільки найкраще підходять для конкретного підприємтсва, але і універсального професіонала широкого спектру фахових компетентностей.

Бакалаври

Спеціальність 131 – Прикладна механіка

Освітня програма “Комп’ютеризовані технології та механотронні системи в машинобудуванні” переглянути

Спеціальність 132 – Матеріалознавство

Освітня програма “Ремонт та відновлення автомобілів і машин транспортної інфраструктури” переглянути

Спеціальність 133 – Галузеве машинобудування

Освітня програма “Галузеве машинобудування” переглянути

Спеціальність 274 – Автомобільний транспорт

Освітня програма “Автомобільний транспорт” переглянути

Спеціальність 275 – Транспортні технології (за видами)

Освітня програма “Транспортні технології на автомобільному транспорті” переглянути

Магістри

Спеціальність 131 – Прикладна механіка

Освітня програма “Технології машинобудування” переглянути

Спеціальність 132 – Матеріалознавство

Освітня програма “Інтелектуальні технологічні системи в інженерії поверхні” переглянути

Спеціальність 133 – Галузеве машинобудування

Освітня програма “Галузеве машинобудування” переглянути

Спеціальність 274 – Автомобільний транспорт

Освітня програма “Автомобільний транспорт” переглянути

Спеціальність 275 – Транспортні технології (за видами)

Освітня програма “Транспортні технології на автомобільному транспорті” переглянути

Ph.D.

Ph.D. 2

131 – Прикладна механіка

Наші партнери

University of West Bohemia, The Faculty of Mechanical Engineering

Миколаївський національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

Херсонський національний технічний університет

Барський коледж транспорту та будівництва

Вінницький транспортний коледж

Бердичівський коледж промисловості, економіки та права

Калинівський технологічний коледж