14-15 квітня 2020 р. на кафедрі Автомобілів та транспортного менеджменту відбулась VIII Міжнародна науково-технічна конференція “Проблеми та перспективи розвитку автомобільного транспорту”

14-15 квітня 2020 року відбулась VIII Міжнародна науково-технічна інтернет-конференція “Проблеми та перспективи розвитку автомобільного транспорту”, організована кафедрою Автомомблів та транспортного менеджменту.

Основними напрямками роботи конференції були:— стратегії та перспективи розвитку автомобільного транспорту та транспортних засобів;
— сучасні технології на автомобільному транспорті;
— транспортні системи, логістика, організація і безпека руху;
— сучасні технології організації та управління на транспорті;
— системотехніка і діагностика транспортних машин;
— стратегії, зміст та нові технологiї підготовки спецiалiстiв з вищою технічною освiтою в галузі автомобільного транспорту.
Матеріали опубліковані у збірнику наукових праць на сайті конференції.

Наші партнери

University of West Bohemia, The Faculty of Mechanical Engineering

Миколаївський національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

Херсонський національний технічний університет

Барський коледж транспорту та будівництва

Вінницький транспортний коледж

Бердичівський коледж промисловості, економіки та права

Калинівський технологічний коледж