Кафедри

Кафедра автомобiлiв та транспортного менеджменту (АТМ)

Завідувач кафедри

Цимбал Сергій Володимирович

к.т.н., доцент

e-mail: tsymbal_s_v@ukr.net

Кафедра АТМ є випусковою за спеціальностями 274 — «Автомобільний транспорт» та 275 — «Транспортні технології (за видами)».

Кафедра галузевого машинобудування (ГМ)

Завідувач кафедри

Поліщук Леонід Клавдійович

д.т.н., професор

e-mail: leo.polishuk@gmail.com

Кафедра ГМ є випусковою за спеціальностями 132 — «Матеріалознавство» та 133 — «Галузеве машинобудування».

Кафедра технологій та автоматизацiї машинобудування (ТАМ)

Завідувач кафедри

Козлов Леонід Геннадійович

д.т.н., професор

e-mail: osna2030@gmail.com

Кафедра ТАМ є випускною за спеціальністю 131 — «Прикладна механіка».

Кафедра опору матерiалiв та прикладної механiки (ОМПМ)

Завідувач кафедри

Грушко Олександр Володимирович

д.т.н., професор

Наші партнери

University of West Bohemia, The Faculty of Mechanical Engineering

Миколаївський національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

Херсонський національний технічний університет

Барський коледж транспорту та будівництва

Вінницький транспортний коледж

Бердичівський коледж промисловості, економіки та права

Калинівський технологічний коледж