Історія факультету

Історія нашого університету розпочалась у 1960 роцi, коли у Вiнницi був створений загальнотехнiчний факультет Київського технологічного iнституту харчової промисловості. Через рік він став складовою частиною цього iнституту, на базi якого у 1961 році був створений Вiнницький фiлiал. З 1 січня 1962 року загальнотехнiчний факультет виділений на самостійний баланс.

З метою вдосконалення якості підготовки фахівців без відриву від виробництва та, враховуючи відкриття у Вінницькому загальнотехнічному факультеті спеціальностей, які відповідали профілю Київського політехнічного інституту (КПІ), наказом № 536 від 7 жовтня 1964 року Вінницький загальнотехнічний факультет підпорядковано останньому як Вінницький філіал КПІ (ВФ КПІ).

В 1974 роцi на базi Вiнницького фiлiалу КПI було створено Вiнницький полiтехнiчний iнститут – сьомий в Українi в цiй групi вишів.
У 1994 роцi Вiнницький полiтехнiчний iнститут реорганiзовано у Вiнницький державний технiчний унiверситет, а в 2003 роцi йому надано статус нацiонального.

Наші партнери

University of West Bohemia, The Faculty of Mechanical Engineering

Миколаївський національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

Херсонський національний технічний університет

Барський коледж транспорту та будівництва

Вінницький транспортний коледж

Бердичівський коледж промисловості, економіки та права

Калинівський технологічний коледж