Вступ на магістратуру

ЯК СТВОРИТИ ЕЛЕКТРОННИЙ КАБІНЕТ ВСТУПНИКА НА БАКАЛАВРАТ ЧИ МАГІСТРАТУРУ? ДОКЛАДНА ІНСТРУКЦІЯ.

Вступ на навчання за спеціальностями факультету випускників освітніх ступенів “бакалавр” за спорідненими спеціальностями здійснюється на основі результатів:
– ЗНО з іноземної мови (мінімальний бал – 100);
– складання фахового вступного випробування у ВНТУ.
Інформація про перелік споріднених спеціальностей.

Розклад складання фахових вступних випробувань у 2021 році:

Докладніше про спеціальності факультету машинобудування та транспорту.

Можлива форма навчання:
– денна чи заочна;
– державне замовлення чи за кошти фізичних осіб.

Інформація про максимальні обсяги державного замовлення денної форми навчання на 2021 рік вступу за спеціальностями факультету:
131 – “Прикладна механіка” (освітня програма “Технології машинобудування”) – 17 місць;
132 – “Матеріалознавство” (освітня програма “Інтелектуальні технологічні системи в інженерії поверхні) – 0 місць;
133 – “Галузеве машинобудування” (освітня програма “Галузеве машинобудування”) – 7 місць;
274 – “Автомобільний транспорт” (освітня програма “Автомобільний транспорт”) – 16 місць;
275 – “Транспортні технології” (освітня програма “Транспортні технології на автомобільному транспорті”) – 8 місць.

Програми фахових вступних випробувань, для підготовки складання фахового вступного випробування:
– спеціальність 131 – “Прикладна механіка” (завантажити);
– спеціальність 132 – “Матеріалознавство” (завантажити);
– спеціальність 133 – “Галузеве машинобудування” (завантажити);
– спеціальність 274 – “Автомобільний транспорт” (завантажити);
– спеціальність 275 – “Транспортні технології” (завантажити).

Інформація про етапи вступної кампанії у 2021 році:

1. Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів – з 01.07.2021 р.
2. Початок прийому заяв та документів – з 15.07.2021 р.
3. Закінчення прийому заяв та документів – до 18:00 23.07.2021 р.
4. Строки проведення фахових вступних випробувань – 19.07.2021 р. – 30.07.2021 р.
5. Оприлюднення рейтингового списку вступників, які отримали право здобувати вищу освіту за державним замовленням – 02.08.2021 р.
6. Виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення (подання оригіналів документів) – до 18:00 07.08.2021 р.
7. Зарахування вступників за державним замовленням – 12.08.2021 р.
8. Оприлюднення рейтингового списку вступників, які вступають на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб – 13.08.2021 р.
9. Виконання вимог до зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб (подання оригіналів документів та укладання договору про навчання) – 17.08.2021 р., для наявних вакантних місць 24.08.2021 р. та 30.08.2021 р.
10. Зарахування вступників за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб – 18.08.2021 р., для наявних вакантних місць 25.08.2021 р. та 31.08.2021 р.

Для випускників освітнього ступеня “магістр” та ОКР “спеціаліст” вступ на навчання (тільки за кошти фізичних осіб) здійснюється на основі результатів:
– початок прийому заяв та документів 22.06.2021 р.
– закінчення прийому заяв та документів 25.06.2021 р.
– складання іспиту з іноземної мови у ВНТУ 30.06.2021 р.
– складання фахового вступного випробування у ВНТУ.

Наші партнери

University of West Bohemia, The Faculty of Mechanical Engineering

Миколаївський національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

Херсонський національний технічний університет

Барський коледж транспорту та будівництва

Вінницький транспортний коледж

Бердичівський коледж промисловості, економіки та права

Калинівський технологічний коледж