Абітурієнту

На Факультеті машинобудування та транспорту готують фахівців за такими спеціальностями та освітніми програмами:

131 – Прикладна механіка
Освітня програма“Комп’ютеризовані технології та механотронні системи в машинобудуванні” (докладніше про спеціальність)

132 – Матеріалознавство
Освітня програма“Ремонт та відновлення автомобілів і машин транспортної інфраструктури” (докладніше про спеціальність)

133 – Галузеве машинобудування
Освітня програма“Галузеве машинобудування” (докладніше про спеціальність)

274 – Автомобільний транспорт
Освітня програма“Автомобільний транспорт” (докладніше про спеціальність)

275 – Транспортні технології (за видами)
Освітня програма“Транспортні технології на автомобільному транспорті” (докладніше про спеціальність)

Інформація щодо вступу на навчання за освітнім ступенем “бакалавр” після ПЗСО

Інформація щодо вступу на навчання за освітнім ступенем “бакалавр” випускникам коледжів/технікумів

Інфомація щодо вступу на навчання за освітнім ступенем “магістр”

Перехід на сторінку Приймальної комісії ВНТУ

Правила прийому для здобуття вищої освіти до Вінницького національного технічного університету у 2021 році

Рівень машинобудування і транспорту є основою потужності й міжнародного авторитету будь-якої країни. Тому ці галузі потребують висококваліфікованих спеціалістів, які повинні забезпечувати не тільки функціонування вітчизняного машинобудівного і транспортного комплексів та суміжних галузей, але й інтеграційне техніко-економічне співробітництво з різними країнами світу.

Сучасний інженер повинен мати високий рівень не лише традиційних знань, але й бути добре обізнаним в електротехніці, електроніці, комп’ютерних технологіях створення і керування різноманітними технологічними машинами та комплексами. Відповідність цим вимогам забезпечується на факультеті машинобудування та транспорту.

Наші партнери

University of West Bohemia, The Faculty of Mechanical Engineering

Миколаївський національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

Херсонський національний технічний університет

Барський коледж транспорту та будівництва

Вінницький транспортний коледж

Бердичівський коледж промисловості, економіки та права

Калинівський технологічний коледж